fleche_cote_droit

Dodávateľský etický kódex

 

Rast spoločnosti Lyreco bol vždy realizovaný na základe našich 4 kľúčových hodnôt. Tieto hodnoty budú i naďalej základnými prvkami, na ktorých chceme budovať našu budúcnosť, a je dôležité, aby každý zamestnanec spoločnosti Lyreco a každý dodávateľ rozumel tomu, ako chceme vykonávať svoju obchodnú činnosť a ako chceme tento úspech dosiahnuť.

Lyreco sa snaží vyberať dodávateľov, ktorí sú schopní dodržiavať pevné etické štandardy.
Stať sa oficiálnym dodávateľom spoločnosti Lyreco preto nie je len otázkou kvality produktov a cenovej politiky, ale aj etiky. Spoločnosť Lyreco sa usiluje vyberať dodávateľov, ktorí sú schopní dodržiavať pevné etické štandardy.
Dodávateľský etický kódex spoločnosti Lyreco zabezpečuje pre spoločnosť Lyreco a jej dodávateľov základ pre budovanie a udržiavanie vzťahov, ktoré sú založené na slušnosti, dôvere, rešpektovaní práv jednotlivcov, súlade s legislatívou a udržateľných obchodných praktikách.
Tento dokument uvádza všetky etické princípy, ku ktorým by sa mali naši dodávatelia zaviazať pokiaľ majú záujem obchodovať s našou spoločnosťou.

ONLINE DODÁVATEĽSKÝ ETICKÝ KÓDEX