fleche_cote_droit

Kvalita

CELKOVÝ MANAŽMENT KVALITY JE NEVYHNUTNÝ PRE STRATÉGIU LYRECA

Denne spracovávame niekoľko tisíc objednávok a zaviedli sme efektívne procesy, aby sme zaručili neustále zlepšovanie výkonu našich zamestnancov.

Celkový manažment kvality (Total Quality Management) je nevyhnutný pre stratégiu našej skupiny. Okrem ISO 9001 akreditácie (Systém manažmentu kvality), ktorý je systémovo zavedený vo všetkých pobočkých spoločnosti Lyreco, sa naša spoločnosť riadi aj celkovým manažmentom kvality. Neustále zlepšovanie je prítomné všade v našej organizácii a vo vedení spoločnosti s cieľom dosiahnuť úplnú spokojnosť našich zákazníkov.

Našou stratégiou je byť "referenciou kvality" v oblasti distribúcie kancelárskych potrieb. S cieľom udržať si túto vedúcu pozíciu, pravidelne realizujeme prieskumy spokojnosti našich zákazníkov vo všetkých pobočkách.

Spokojnosť našich zákazníkov znamená pre našich zamestnancov nasledovné body:

  • dokonalá organizácia
  • sledovanie cieľov
  • nachádzanie spôsobov ako zlepšiť náš výkon

Každoročne realizujeme prieskum u viac než 7000 zákazníkov vo všetkých pobočkách s cieľom neustáleho prispôsobovania našej organizácie, produktov a služieb podľa ich očakávaní.

Mimochodom, vieme, že byť "referenciou kvality", nie je nikdy garantované.