fleche_cote_droit

Lyreco for Education

Program Lyreco For Education (Lyreco pre vzdelanie – LFE), ktorý sa začal v roku 2008, získava financie zo 16 dcérskych spoločností, aby deťom žijúcim v zlých podmienkach poskytol lepší prístup k vzdelaniu. 

Pre Lyreco je veľmi dôležité podporovať a propagovať vzdelávanie detí vo svete, pretože deti sú naša budúcnosť a ich budúcnosť začína riadnym prístupom k vzdelávaniu.
Umožnenie deťom v rozvojových krajinách navštevovať školu nie je len o zabezpečení ich vstupu do vzdelávacieho systému, udeľuje im taktiež prístup k vhodnej starostlivosti, vakcinačným programom, výžive a usiluje sa zabezpečiť im rovnakú šancu uspieť v živote.

    Cieľ:

  • pomôcť vytvoriť projekty na zlepšenie vzdelávania detí v rozvojových krajinách

    Záväzky: 

  • podporiť vzdelávací projekt každý rok v inej krajine
  • starostlivo vyberáme a podporujeme len neziskové organizácie
image lyreco

Spolu s našimi zamestnancami

Vo všetkých Lyreco pobočkách po celom svete dávame našim zamestnancom  možnosť zapojiť sa dobrovoľne do programu Lyreco for Education. O úspechu tohto programu svedčí aj fakt, že každým rokom sa vyzbiera viac finančných prostriedkov.

O CARE

CARE je medzinárodná nezisková organizácia bojujúca proti celosvetovej chudobe a za ochranu hodnôt. V súčasnosti patrí medzi 10 najväčších medzinárodných neziskových organizácií.

2008                         BANGLADÉŠ
2009                         VIETNAM
2010                         BRAZÍLIA
2011 - 2014              TOGO


3 SPÔSOBY ZBIERANIA PEŇAZÍ:
 
• Marketingové operácie s účasťou našich zákazníkov a dodávateľov, ako napríklad: x kúpených produktov = 1 vyzbierané € pre LFE
• Interné udalosti: predaj kníh, cukroviniek, trh vecí z druhej ruky,... Zamestnanci zo všetkých dcérskych spoločností organizujú miestne akcie LFE a zúčastňujú sa ich.
• Príspevky: príležitostné alebo mesačné peňažné príspevky od zamestnancov. Darovanú sumu potom spoločnosť Lyreco zdvojnásobí.

 

NAŠE ÚSPECHY

4 podporené krajiny
72 700 detí zapísaných do škôl*
161 budov*
1 741 628  vyzbieraných a doručených mimovládnym organizáciám
 
V každej krajine bez ohľadu na projekt je hlavnou motiváciou pri vedení vzdelávacích akcií zvýšenie povedomia rodičov o dôležitosti chodenia do školy a zameranie sa na hygienu, výživu a zdravotné pravidlá.

*Niektoré akcie viedla francúzska agentúra pre rozvoj