fleche_cote_droit

TERMS OF USE

Spoločnosť Lyreco vytvorilo svoje webové stránky za účelom poskytnutia informácií ich užívateľom. Obsah, celkový či čiastkový, sa nesmie používať na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Všetky fotografie, obrázky, grafiky, texty, animácie, logo a názvy značiek na tejto webovej stránke sú chránené French Intellectual Property Regulation a sú majetkom spoločnosti Lyreco. V tomto zmysle je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti LYRECO zakázané a považuje sa za podvodné akékoľvek sťahovanie, reprodukcia, reprezentácia, preklad, celková alebo čiastočná transformácia, alebo prepojenie na inú stránku alebo iné médium (papier, digitálne zariadenie, film, atď...).

LYRECO si ponecháva právo žalovať kohokoľvek v prípade podvodného použitia týchto webových stránok.

Ohľadom informácií o týchto webových stránkach alebo ich obsahu prosím kontaktujte LYRECO.

Máte právo na prístup, úpravu a vymazanie Vašich osobných údajov (Zákon o ochrane osobných údajov). Prosím kontaktujte nás v prípade, že máte záujem o uplatnenie tohto práva.