Certifikáty a systémy riadenia

Certifications & Management Systems

 

Medzinárodné certifikáty 
ISO 9001 & ISO 14001

Aby bola zabezpečená pevná základňa a rovnaké pracovné postupy pre všetky pobočky, zaviedlo Lyreco uznávané medzinárodné štandardy ISO 9001 a ISO 14001, ktoré certifikujú integrované riadiace postupy – vo všetkých krajinách. Vďaka tomu sú úroveň kvality a otázky životného prostredia riešené na úrovni dôveryhodnej pre zúčastnené strany i samotných zamestnancov.

Na stiahnutie:
Politika kvality
Politika životného prostredia

Certifikát ISO 9001
Certifikát ISO 14001