Lyreco For Education

Lyreco For Education

Keď dieťa chodí do školy, národ rastie!

Program Lyreco For Education, ktorý bol založený v roku 2008, získava finančné prostriedky s cieľom poskytovať deťom z chudobných pomerov lepší prístup k vzdelávaniu.

 

LFE v číslach:

 • 5 podporených krajín
 • 72 800 detí zapísaných do škôl*
 • 161 budov*
 • 1 741 628 € vyzbieraných a doručených mimovládnym organizáciám

* niektoré akcie viedla francúzska agentúra pre rozvoj

Pomáhame spoločne

3 spôsoby získavania peňazí:
 • Marketingové akcie počas roka: napríklad 1 euro pre program LFE za každý zakúpený produkt s logom.
 • Interné podujatia: brožúry, predaj sušienok, blší trh, karaoke, vianočné trhy, počas ktorých zamestnanci zo všetkých pobočiek organizujú zbierky príspevkov na program LFE.
 • Dary od zamestnancov: občasné alebo na pravidelnej báze. Lyreco následne darované sumy zdvojnásobí.
Naším konečným cieľom je udržať naše aktivity v celoživotnej perspektíve. Práve preto sa v každej dedine zriadi miestny riadiaci výbor s učiteľmi, vodcom dediny a rodičmi, a spolu zodpovedajú za vlastný vzdelávací projekt.  


                             

                         2015 - 2018 Madagaskar

 • 17 000 detí
 • 32 škôl
Projekt sa sústredí na 4 ciele:
 • rekonštruovať a renovovať školské zariadenia a vybudovať 26 tried, ktoré odolajú cyklónom
 • zvýšiť kvalitu vzdelávania vyškolením 128 učiteľov a vybavením 32 škôl
 • zvyšovať povedomie rodičov o dôležitosti vzdelávania, pomáhať im šetriť a hosdpodáriť s peniazmi
 • zamerať sa na predchádzanie katastrofám v prípade budúcich cyklónov
 

                     
                                     Pozrite si videá z našej Togo návštevy v rokoch 2011, 2012 a 2013.

                2011-2014 Togo  vyzbieraných 1 200 000 € 

 • 60 000 podporených detí
 • 200 podporených základných škôl, 58 predškolských zariadení a 4 stredné školy
 • 49 vybudovaných škôl
 • 165 vyškolených riaditeľov a 225 učiteľov
 • 750 matiek zapojených do špeciálneho klubu matiek
 • 3 332 žiakov získalo prístup k počítačovému vybaveniu
Mapy našich projektov v regiónoch Kara a Savannah.

 
                       

                      2010 Brazília   vyzbieraných 277 600 €

 • 3 000 podporených detí
 • 11 podporených škôl
 • 64 vyškolených učiteľov

 

                       

                     2009 Vietnam vyzbieraných 188 000 € 

 • 2 300 podporených detí
 • 20 škôl
                                    
 

                 2008 Bangladéš  vyzbieraných 75 000 €

 • 8 400 podporených detí
 • 50 predškolských zariadení