Poslanie a hodnoty

Vision and Values

NAŠE POSLANIE:

Zjednodušujeme život v práci

Lyreco hodnoty sú DNA celej spoločnosti a všetkých zamestnancov, ktoré dokonale vyjadrujú naše zameranie, odhodlanie a ducha.

NAŠE HODNOty:

Our Values