Individuálny prístup k zákazníkom

Group Key Figures
S cieľom zabezpečiť najlepší možný servis, sme vytvorili vysoko reakčnú organizáciu, ktorá sa rýchlo prispôsobí všetkým potrebám zákazníkov. Objednávky sú spracovávané tímami oddelenia zákazníckeho servisu, ktoré okamžite reagujú so všetkými potrebnými informáciami žiadanými od zákazníka. Tím doručovateľov sa potom postará o to, aby boli produkty doručené v správnom čase na správne miesto.

Bez ohľadu na veľkosť Vašej spoločnosti ponúkame služby najvyššej kvality a individuálny prístup, aby bola dosiahnutá efektivita pri napĺňaní cieľov aj Vaša spokojnosť, týkajúca sa nákladov.
 

Váš obchodný zástupca:

      ·         je Vaším priamym kontaktným bodom, ktorý vypracuje riešenia podľa Vašich požiadaviek
     
      ·        
zabezpečí nákladovú efektivitu riešení
     
      ·        
poskytuje rovnakú kvalitu produktov, služieb a logistiky pre všetky národné / medzinárodné pobočky
     
      ·        
pre väčšie spoločnosti naplánuje konkrétnu implementáciu, ktorá umožní rýchle a efektívne zavádzanie Vášho programu, či už máte národné a / alebo medzinárodné dcérske spoločnosti a špecifické objednávacie platformy pre konečných užívateľov