Zelené produkty

Green Products

Za účelom podporiť našich zákazníkov v ich snahe o trvalo udržateľný rozvoj a výbere ekologických produktov, spoločnosť Lyreco vytvorila vlastnú metodológiu pre hodnotenie ekologicky preferovaných produktov.

 

Prečo je Lyreco metóda spoľahlivá?

  • je založená na uznávanom medzinárodnom štandarde ISO 14020, ktorý je jednou z najdôležitejších noriem týkajúcich sa environmentálnych problémov
  • je v súlade s reklamnými praktikami Medzinárodnej obchodnej komory, ktoré poskytujú odporúčania, aby sa zabránilo greenwashingu – čiže uvádzaniu spotrebiteľa do omylu, pokiaľ ide o environmentálne praktiky spoločnosti alebo prínosy pre životné prostredie určitého výrobku alebo služby
  • systém je aplikovaný rovnako vo všetkých pobočkách a platí rovnako pre všetky produkty, čím je zabezpečená  konzistencia označovania produktov v rozličných krajinách
  • táto metóda je verifikovaná organizáciou SGS (medzinárodná audítorská organizácia), ktorá ju uznáva ako "najlepšiu vo svojej triede", pokiaľ ide o kontrolu "zelených nárokov produktov"