fleche_cote_droit

Global Compact

PODPORUJEME INICIATÍVU GLOBAL COMPACT


Prostredníctvom moci kolektívnej činnosti sa iniciatíva Global Compact pokúša propagovať príslušnosť k firemnej identite tak, aby mohla byť obchodná činnosť súčasťou riešenia výziev globalizácie.

Viac udržateľná a všeobsažná globálna ekonomika:
10 princípov iniciatívy Global Compact pokrýva nasledovné oblasti:

       
Ľudské práva Pracovné štandardy Boj proti korupciii Ochrana životného prostredia
       

Ak máte záujem preštudovať si iniciatívu Global Compact OSN, prosím navštívte: http://www.unglobalcompact.org