fleche_cote_droit

Ochrana životného prostredia 
                                     a sociálny rozvoj

"AMBÍCIA SPOLOČNOSTI LYRECO JE JASNÁ - PROPAGOVAŤ OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A SOCIÁLNY ROZVOJ SPOLU S NAŠIMI PARTNERMI". 
 
 

životné prostredie

Náš záväzok ochraňovať životné prostredie bol už niekoľko rokov posilnený vďaka ISO 14001 certifikácii (Enviromentálny manažérsky systém), zavedenej vo všetkých Lyreco pobočkách.

Táto medzinárodná certifikácia:
garantuje dobre riadenú organizáciu, ktorá berie do úvahy všetky enviromentálne aspekty
• garantuje neustále zlepšovanie nášho vplyvu na životné prostredie
•zahŕňa do ochrany životného prostredia našich dodávateľov (rešpektovanie enviromentálnych predpisov)
• je udelená nezávislým orgánom po kompletnom audite nášho enviromentálneho manažérskeho systému
Pozitíva pre našich zákazníkov:
• viac ako 500 (13%) enviromentálne priaznivých produktov v našom sortimente
• väčšina našich pobočiek ponúka zdarma recyklačnú službu na prázne náplne do tonerov
• 85% našich katalógov je vytlačených na recyklovaný papier


 

Sociálny rozvoj

Spoločnosť Lyreco vždy považovala ľudí za NAJSILNEJŠIU STRÁNKU svojej skupiny. Pre Lyreco bol sociálny rozvoj vždy významným pilierom.

Lyreco sa zaväzuje k nasledovným princípom:
• rešpektovanie ľudských práv (najmä detí)
• rešpektovanie legislatívy a predpisov, najmä v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
• žiadna diskriminácia v rámci náborov, odmeňovania, prístupu k firemnému vzdelávaniu alebo pri povýšení na vyššie pozície.