fleche_cote_droit

Zelené produkty

Spoločnosť Lyreco  je hrdá, že je priebežným držiteľom akreditácie ISO 14001. Táto certifikácia preukazuje naše zameranie na všetky aspekty enviromentálnej zodpovednosti a na dôležitosť, ktorú prikladáme ochrane životného prostredia.  

Neustále informujeme našich dodávateľov o enviromentálnej starostlivosti a podporujeme ich v rozvoji a výrobe viacerých enviromentálne priaznivých produktov. Všimnite si tento zelený piktogram, ktorý Vás upozorní na produkty: 
• s medzinárodnou "eco" značkou (napríklad Nordic Swan...)
• vyrobené z materiálu, ktorý je menej škodlivý pre životné prostredie (polypropylén namiesto PVC..)
• vyrobené z už používaných materiálov alebo materiálov na vodnej báze s cieľom uchovať prírodné zdroje (znovunaplnené vložky do tonerov, recyklovaný papier...)